WMS radiosystem kombinerar modern teknik med estetisk design för en fjärrstyrning för dig med höga krav. Genom att vidarebefordra kommandona från mottagare till mottagare (mesh-nätverk) kan även produkter på längre avstånd nås. Radiosystemet arbetar dubbelriktat, det innebär att alla WMS komponenter bekräftar att ett radiokommando mottagits och utförts. På så sätt får användarna feedback på alla körkommandon från solskyddet. Genom att spara scener kan man hantera flera produkter smidigt med bara en knappbekräftelse. Scenen "TV" kan till exempel stänga fasadpersiennerna och tända golvlampan – för en perfekt atmosfär i rummet.

  • Stor räckvidd och funktionssäkerhet tack vare intelligent mesh-nätverk (varje mottagare på solskyddsprodukten är samtidigt repeater för radiokommandon)
  • Optisk återkoppling av det körkommando som har utförts
  • Komfort, effektivitet och säkerhet tack vare smart automatik (t.ex. skydd av markisen vid oväder och automatisk mörkläggning när solen kommer fram)
  • Med kompletteringar är produkten även lämpad för användning i offentlig miljö
  • Manövrering med handsändare, väggsändare, app och röststyrning
  • Enkel ombyggnad i efterhand (utan extra ledningsdragning)
  • Idrifttagning och konfiguration av WAREMAs fackpartner
  • Flexibel sammankoppling av solskydd, hushållsapparater, belysning och mer med WMS homee

Via det intelligenta mesh-nätverket vidarebefordras radiosignaler från mottagare (M) till mottagare (M). Detta möjliggör en störningsfri fördelning av radiokommandon mellan sändarna (1, 2, 4, 5) och mottagarna (M), även över långa avstånd.

De smarta sensorerna (3) styr automatiskt efter ljusstyrka och väderförhållande. Baserat på de uppmätta väderuppgifterna sänds radiokommandon automatiskt till mottagarna (M) som utför kommandot i fråga (t.ex. stäng eller öppna rulljalusierna) och bekräftar till sändaren.

En utbyggnad av radiosystemet med WebControl pro (6) möjliggör en smidig styrning av alla solskyddsprodukter och automatikfunktioner via app (4) och röstassistent (5). Hårdvaran WebControl pro (6) ansluts till den lokala WLAN-routern (7). WebControl pro-appen finns tillgänglig för iOS och Android utan kostnad.

Smart solskydd enklare än någonsin

Appstyrning av markiser och liknande produkter

Röststyrning Alexa

Förinställda automatiska funktioner kan enkelt väljas

Idrifttagning och konfiguration via din återförsäljare

Enkel ombyggnad i efterhand i befintliga WMS nät

Smart Home för hela hemmet

Styr hela hemmet med bara en app

Röststyrning Alexa och Google Assistant och Apple HomeKit

Styr hela hemmet (solskydd, ljus, hushållsapparater o.s.v.) med bara en app

Automatiska funktioner kan konfigureras manuellt

Support via homee Community

WMS manöverenheter för manuell styrning

WMS mottagare för solskyddsprodukter och andra förbrukare

WMS sensor för automatisk styrning av solskyddsprodukter

WMS extra komponenter för idrifttagande, utbyggnad och diagnos

Rulljalusier, markiser och persienner stängs automatiskt vid solstrålning för att förhindra att rummen värms upp på sommaren.

Avskildhet på kvällen – rulljalusier och fasadpersienner stängs självmant.

Skyddar markiser, solsegel och fasadpersienner mot skada.

Smidig styrning via smartphone, surfplatta, dator och röststyrningen Alexa.

Kan jag manövrera mitt solskydd med mobilen? Hur automatiserar jag mitt hem? Kan jag sammankoppla WMS-komponenter i efterhand? Svar på dessa och andra frågor hittar du bland våra vanliga frågor om Smart Home.

Besök oss i ett av våra Sunlight Experience Center eller vänd dig direkt till en partner i närheten för att få en offert för din individuella lösning. Med vår sökning av återförsäljare hittar du garanterat rätt partner för ditt projekt!