Energieffektivitet, komfort, säkerhet och flexibilitet – det är de krav som ställs på moderna byggnader idag. Ett bussystem lever upp till dessa krav tack vare smart sammankoppling och rumsautomatisering. Oavsett om det rör sig om ett enfamiljshus eller en stor byggnad, så garanterar lösningarna från WAREMA tillförlitlig styrning av solskyddssystemet i den smarta byggnaden.

KNX, LonWorks®, BAline, Modbus eller BACnet – dessa tekniker ger maximal flexibilitet och funktionell mångfald för alla projekt.

Energieffektivitet, komfort, säkerhet och flexibilitet – det är de krav som ställs på moderna byggnader idag. Och det finns en teknik som lever upp till allt detta: KNX – den globala standarden för bostads- och fastighetsautomatisering. På så sätt kan alla funktioner i byggnaden kopplas samman och styras smidigt. Solskydd, belysning, luftkonditionering, uppvärmning eller säkerhetssystem – med KNX kan alla dessa förbrukare styras centralt via ett styrelement eller till och med automatiskt med hjälp av intelligenta sensorer.

Denna mångsidighet levererar smarta lösningar för alla byggnader och tillämpningar.

WAREMA-komponenter integreras utan problem i KNX-nätverk. Solskydd och belysning på kontoret styrs automatiskt. Den uppkopplade vädercentralen, som även används för manövrering och parameterinställning, ställer de nödvändiga väderuppgifterna till förfogande.

KNX aktuator för styrning av solskyddsdrift

Kontrollpanel för manuell styrning

Sensor för styrning av solskyddsprodukter

Inom automatiseringen av byggnader växer olika tekniker samman. LonWorks® gör att olika komponenter som solskydd, värmeaggregat, kylning och även belysning samarbetar utan problem. Set öppnar många möjligheter: vid storm stänger sig till exempel fönstren och ytterdörrarna, solskyddet åker in i skyddsläge – skador och faror undviks. Alla produkter av LonWorks® standard arbetar tillsammans oberoende av vilken tillverkare den kommer ifrån. På så sätt drar du nytta av den mångåriga beprövade WAREMA kvaliteten när du automatiserar din byggnad.

  • Framtidssäker lösning tack vare den internationella automatiseringsstandarden LonWorks®
  • Samarbete med alla LonWorks®-produkter oberoende av tillverkaren
  • Flexibel inställning via programvara gör att det inte behövs någon omkoppling om användarkraven förändras
  • LON-motorstyrenheter för alla WAREMA-produkter tillgängliga
  • Individuella inställningar i LONMSE:r möjliggör decentraliserad signalutvärdering och styrning oberoende av en kontrollcentral

WAREMA LonWorks®-komponenterna kan integreras utan problem i varje LonWorks®-nätverk. På kontoren styr du solskydd, belysning och fönsterdrivanordningar automatiskt. För detta ändamål matas väderdata från en sammankopplad väderstation in i systemet, där de också är fullt tillgängliga för enheter från andra tillverkare. Utlösarna för komfort- och säkerhetsfunktionerna kan anpassas till ett många olika användningstyper och förändringar. Tack vare LonMark®-standarden kan system från andra tillverkare och överordnade system anslutas.

LonWorks® extra komponenter

Aktuator för styrning av 24 V solskyddsdrivningar med pulsgivare

Aktuator för styrning av 230 V drivanordningar för solskydd och förbrukare (belysning)

Aktuator för styrning av 230 V drivanordningar för solskydd med eller utan pulsgivare

Aktuator med potentialfria kopplingsutgångar för styrningar av konventionella strömskenor

Aktuatorer för styrning av 230 V SMI solskyddsdrivningar

WAREMA BAline gör rumsautomatisering mer flexibelt via ett modulbaserat koncept. Flera olika förbrukare ansluts vid behov till de fritt programmerbara BAline-modulerna och ansluts till det fastighetsautomatiseringsnätverket i enheterna för rumsautomatisering. Ändringar i användningen och eftermontering kan utföras utan större problem. Detta gör BAline till en kraftfull komponent för varierande och framtidsorienterade användningskoncept i byggnaden.

Modulbaserade styrsystem gör det möjligt att samordna olika typer av enheter för rumsautomatisering baserat på en enda enhetsfamilj. Det modulbaserade styrsystemet WAREMA BAline uppfyller kraven för enkel planering, konstruktion och idrifttagning av enheter för rumsautomatisering. Energieffektivitet, värmemässig och visuell komfort kan på så sätt samordnas från fasaden.

PC programvara för realisering av idrifttagande med BAline
 

Hårdvara för realisering av komplexa funktions- och automatiseringsprocesser

Radmonteringsbar ingångsmodul

Radmonteringsbar aktuator för styrning av DALI grupper

Radmonteringsbar aktuator med analoga utgångar och Triac-utgångar 

Radmonteringsbar aktuator för styrning av 24 V solskyddsdrifter med varvtalsreglering

Radmonteringsbar aktuator för koppling av potentialfria högströmsförbrukare

Radmonteringsbar aktuator för växling av solskyddsdrifter och förbrukare

Radmonteringsbar aktuator med universalingångar för koppling av 230 V SMI- eller 24 V SMI LoVo-solskyddsdrivningar

Aktuator med grundmodul LONMCM- och SMI-gränssnitt för koppling av 230 V SMI-solskyddsdrivningar

WAREMA Modbus-ställdonen övertygar tack vare det öppna och tillverkaroberoende protokoll med en enkel integration i befintliga system som tillhandahålls av kunden. Styrningen genom Modbuskommandon sker via en överordnad styrning. Med idrifttagningsverktyget Modbus studio kan ställdonen förses med Modbusadresser, deras parametrar kan ställas in och de kan laddas. Detta gör WAREMA Modbus-ställdon till den mest effektiva lösningen inom fastighetsautomatisering för solskydd.

PC programvara för realisering av idrifttagande med BAline

Aktuator för central och lokal manövrering av 24 V solskyddsdrivningar med polomkopplare

Aktuator för koppling av 230 V drivanordningar för solskydd eller förbrukare

Den inbyggda lösningen för bostäder och stora fastigheter: WAREMA BACnet-ställdon styr solskyddet direkt med positionsvärden och sänder en överordnad styrning statusinformation om positionshöjd, lamellvinkel och anläggning vid förflyttning. Det öppna protokollet kan enkelt integreras i ett befintligt system och därmed i en fastighetsautomatisering av olika fabrikat. WAREMA BACnet-ställdonet uppfyller specifikationen för en BACnet Application Specific Controller BASC.

Aktuator för styrning av 230 V solskyddsdrivningar

WAREMAs sensorer registrerar aktuella väderdata exakt och överför dessa till en central eller en enhet för rumsautomatisering. Detta gör det möjligt att styra solskyddsprodukterna automatiskt så att ljusförhållandena och inomhusklimatet i byggnaden alltid möter användarnas behov.

Mätvärdesgivare för strålningsberoende styrning av solskyddsprodukter

Mätvärdesgivare för utetemperatur- och luftfuktighetsberoende styrning av solskyddsprodukter

Mätvärdesgivare för vindriktningsberoende styrning av solskyddsprodukter

Mätvärdesgivare för ljusberoende styrning av solskyddsprodukter

Mätvärdesgivare för utomhustemperaturberoende styrning av solskyddsprodukter

Perfekt för bländfritt dagsljus

- Styrning för lamellerna efter solens läge

- Cut-Off (avbländning) är den idealiska lamellpositionen där direkt solljus blockeras men där tillräckligt diffust dagsljus ändå används för rumsbelysningen

- Användaren behöver inte justera lamellernas vinkel manuellt

- Förutsättning för energieffektivitetsklass A och B enligt VDI 3813-2 och DIN EN 15232

- Användaren kan inte manuellt justera avbländningsvinkeln

Alltid rätt ljus oavsett tid

- Hänsyn till skuggor som faller över omgivningen (t.ex. på innergårdar eller av närliggande byggnader)

- Beräkning av skuggförloppet för varje enskild fönster för varje dags- och årstid

- Solskyddet agerar som om varje solskyddsprodukt hade en solsensor

- Perfekt som komplement till lamelltakstyrning

- Öka användaracceptansen genom att undvika att solskyddet rör sig i onödan

- Decentraliserad lagring på motorstyrenheterna garanterar en hög nivå av felsäkerhet och låg
belastning på buskabeln

- Förutsättning för energieffektivitetsklass A och B enligt VDI 3813-2 och DIN EN 15232

- Möjlig med: KNX, LonWorks®, BAline