Ljuset är tänt, värmen är på. För att du ska känna dig helt bekväm mellan hemmets fyra väggar måste atmosfären i rummet vara perfekt. Därför är det inte förvånande att ungefär 36 procent av den slutliga energiförbrukningen i Tyskland utgörs av byggnadssektorn, enligt dena-Gebäudereport Kompakt 2018. Det finns alltså utrymme att bli mer energieffektiv. Tack vare smart hemautomatisering kan man skapa ett behagligt inomhusklimat och samtidigt spara energi för uppvärmning och elektricitet. Ett automatiserat solskydd kan spela en viktig roll i det hela.

Beroende på byggnaden kan man spara upp till 50 % av kylenergin och upp till 30 % av värmeenergin med rätt kombination av fönster och automatiserat solskydd.

Spara uppvärmningskostnader på vintern

Under den kalla årstiden leds solens strålar in i ditt hem under dagen för att värma upp det. På natten ökar luftfickan mellan ett tätslutande utvändigt solskydd, exempelvis rulljalusier , och fönstret värmeisoleringen så att värmen inte kan komma ut.

Användning av solskydd på fönsterytor minskar energikostnaderna under den kallare perioden genom enkla fysikaliska principer.

Skydd mot hög värme på sommaren

Ett solskydd kan påverka byggnaders energibehov kraftigt. Ofta kan det till och med vara överflödigt att installera ett luftkonditioneringssystem, vilket avsevärt minskar driftskostnaderna för fastigheter. På sommaren förhindrar solskyddet oönskad uppvärmning inomhus under dagen. Särskilt effektivt är utvändiga solskydd som fasadpersienner som fångar upp solens strålar redan innan de når fönsterrutan.

Med rätt kombination av fönster och ett automatiserat solskydd kan man minska behovet av kylning avsevärt.

Bästa möjliga användning av dagsljus

Utöver värme- och kylenergi kan man även spara el för belysningen. Enligt våra beräkningar kan ett solskydd med lameller i kombination med ett väl automatiserat styrsystem ge energibesparingar för artificiellt ljus på minst 20 procent. Med modern dagsljusteknik kan du därför minska energiförbrukningen för artificiellt ljus avsevärt och på så sätt spara energi.

Välj en lösning från WAREMA och spara minst 20 % av energiförbrukningen för artificiellt ljus!

Automatiserade styrsystem, som det dubbelriktade fjärrsystemet WMS, är avgörande för optimala energibesparingar. Det automatiserade solskyddet reagerar automatiskt i rätt tid på förändringar i temperatur och klimat, så att det alltid är en behaglig atmosfär med behovsanpassad användning av solenergi, även när de boende inte är hemma.

Ulrich Lang, expert i byggnadsfysik och energieffektivitet hos WAREMA

En aktuell studie av Industrievereinigung Rollladen-Sonnenschutz-Automation (IVRSA) visar att beroende på byggnaden kan rätt kombination av fönster och automatiserat solskydd spara upp till 50 procent kylenergi och upp till 30 procent värmeenergi jämfört med fönster utan solskydd.

Med ett automatiserat solskyddssystem kan du spara värme och el året om. Om hela det tyska bostadsbeståndet utrustades med den perfekta kombinationen av fönster och automatiserat solskydd skulle energibesparingarna för uppvärmning kunna jämföras med den årliga energiproduktionen från ungefär två medelstora kärnkraftverk. Det skulle då gå att undvika upp till sex miljoner ton koldioxidutsläpp jämfört med befintliga byggnader utan automatiserat solskydd enligt studien från IVRSA.

Kreditanstalt für Wiederaufbau erbjuder omfattande program med lån och bidrag för bostäder och andra byggnader. Det finns dessutom ytterligare finansieringsmöjligheter genom andra myndigheter och institutioner, delvis på statlig eller kommunal nivå. Det finns finansieringsdatabanker på internet där man kan se vilka möjligheter som finns.

Jorden är själva grunden för våra liv. Vi står och går på den. Vi lever, bygger och skördar. Jorden omger oss och förmedlar en härlig känsla. Det gör även våra Terrea terrassmarkiser. De skapar behaglig skugga, en känsla av avkoppling och komfort. De blir till en stilfullt detalj i övergången från ditt hem ut mot naturen.

Elden skänker oss livsviktig energi. Den hjälper oss att överleva och ger behaglig värme i vardagen. Rulljalusier och persienner bidrar till att behålla värmen inomhus och reglerar temperaturen i våra bostäder. På vintern minskar deras isolerande effekt behovet av uppvärmning. På sommaren håller de rummen behagligt svala och skyddar oss från kraftigt solljus. Att spara energi kan vara precis så enkelt.

Vatten är lugn och rörelse, uppfriskande, lätt och balanserande. Så som våra fasadpersienner. De släpper in dagsljus i bostaden men håller samtidigt värmen ute. Lamellerna är flexibla och rörliga och kan därför reglera inomhusklimatet på ett optimalt vis när som helst på dygnet eller året. Det är lätt att spara energi!

Luft är elementet för lätthet. Det symboliserar frihet och himlen. Den är ständigt i rörelse och står för något nytt och fräscht. Sonea solsegel passar väl in i temat. De är imponerande lätta och släpper igenom lagom med luft. De ger skugga och sätter en elegant touch på ditt hem.

Planera hållbart med energieffektiva solskyddssystem från marknadsledaren inom SunLightManagement. WAREMAs byggnadsguide hjälper dig med dina projekt redan från planeringsfasen.

Besök oss i ett av våra Sunlight Experience Center eller vänd dig direkt till en partner i närheten för att få en offert för din individuella lösning. Med vår sökning av återförsäljare hittar du garanterat rätt partner för ditt projekt!