Energie-efficiëntie, comfort, veiligheid en flexibiliteit - dat zijn tegenwoordig de vereisten voor moderne gebouwen. Dankzij intelligente netwerken en slimme ruimteautomatisering kunt u deze uitdagingen het hoofd bieden. Of het nu gaat om een eengezinswoning of een groot project: de oplossingen van WAREMA garanderen een betrouwbare aansturing van de zonwering in het slimme pand.

WAREMA ondersteunt u graag bij de elektrotechnische planning – Maak gebruik van onze digitale diensten of persoonlijk advies van onze experts.

Slimme zonwering radiografisch

Comfortabele bediening van zonwering, licht, verwarming en meer via wandzender, handzender, app en spraakbesturing.

Functionaliteit en design

Het beproefde centrale besturingssysteem met maximaal 4 kanelen voor de betrouwbare besturing en automatisering van zonwering.

Optimaal binnenklimaat

De high-end zonwerings-centrale met 64 kanalen coördineert zonwering en ventilatie en creëert zo zelf een perfect binnenklimaat.

Onbegrensde mogelijkheden

Een bussysteem voldoet dankzij de intelligente koppeling en automatisering van de ruimte aan deze eisen. Of het nu om een eengezinswoning of een groot project gaat.

Onze techniekboeken en brochures kunt u als printdocument bestellen via marketing.support@warema.de.

Een noodgeval kan op elk moment en overal voorkomen – zowel in openbare als in privé gebouwen. Dan zijn vluchtwegen van essentieel belang voor de veiligheid van personen binnen in het gebouw. Dat geldt niet alleen in geval van brand maar ook bij stroomuitval, om panieksituaties te voorkomen.

Houd vanaf het begin rekening met veiligheidsoplossingen in uw elektrische planning – want er zijn geen compromissen als het om veiligheid gaat.

Bedienings- en installatiehandleidingen, schakel- en schemaplannen, software en veel meer. - alles wat uw planning eenvoudiger maakt vindt u hier.

Onze videohandleidingen laten u stap voor stap zien hoe u de WAREMA draadloze systemen EWFS en WMS programmeert en in gebruik neemt.

Het innovatieve gereedschap maakt het instellen van de eindposities van de aandrijving tot kinderspel en de grote hoeveelheid programmeerkabels en handleidingen overbodig

Gebruik de WAREMA services voor het succes van uw project. Onze ervaren technici zorgen naar wens voor de ingebruikname, optimalisatie of modernisering.

Altijd op de hoogte

Achter de glanzende gevel van de Cube Berlin verbergt zich Europa's meest intelligente kantoorgebouw. De volledig beglaasde dubbele gevel, die met technische zonweringsoplossingen van WAREMA verder werd ontwikkeld tot een echt hightech onderdeel voor de Cube Berlin, speelt een belangrijke rol in het innovatieve Smart Building-concept.

Met het 50Hertz Netzquartier in de Europese hoofdstad heeft Berlijn nog een architectonisch highlight gekregen. Het pand beschikt op rond 55 meter hoogte over zeven L-vormige sokkels en zes torenverdiepingen alsook een ondergrondse etage. De open, transparante structuur van het gebouw wordt bepaald door kernen van staalbeton en een netwerk van witte dragende en elkaar kruisende gevelsteunen. Deze symboliseren enerzijds de functie van het bedrijf en vormen anderzijds een relatie met het spoorwegterrein met zijn stalen bruggen. Onderscheiden door de Duitse Maatschappij voor Duurzaam Bouwen – DGNB e.V. – overtuigt het pand onder andere door de extra zuinige zonwering van WAREMA. Deze implementeert met zijn doordachte besturingssysteem niet alleen op exacte wijze een windkeurmerk, maar ook een schaduwbeheer voor elke afzonderlijke ruimte.

Het complex van de Staatskanzlei omvat diverse gebouwen waarvan een groot deel al meer dan 100 jaar geleden is gebouwd. Om de onder monumentenzorg staande gebouwen geschikt te maken voor actuele en toekomstige eisen als het gaat om comfort, veiligheid en energie-efficiëntie, was er een nieuwe, sterke besturing van de zonwering nodig. Perfect dus voor het WAREMA Mobile System. Want dit draadloze systeem heeft geen stuurleidingen nodig en kan daarom eenvoudig achteraf worden geplaatst en is desondanks betrouwbaar.

Ideaal voor verblindingsvrij daglicht

- De besturing leidt lamellen precies volgens de stand van de zon

- Cut-off beschrijft de ideale lamellenstand waarbij direct zoninstraling wordt voorkomen, maar toch voldoende diffuus daglicht kan worden gebruikt om de ruimte te verlichten

- Handmatige correctie van de lamellenhoek door de gebruiker komt te vervallen

- Voorwaarde voor efficiëntieklasse A en B volgens VDI 3813‑2 en DIN EN 15232

- Handmatige openzetten via de Cut-Off-hoek door de gebruiker niet mogelijk

Voor elke tijd het juiste licht

- Rekening houden met schaduwen in de omgeving (bijvoorbeeld op binnenplaatsen of door naburige gebouwen)

- Berekening van het schaduwverloop voor elk afzonderlijk raam op elk moment van de dag of het jaar

- De zonwering reageert alsof elk zonweringsproduct een zonnesensor bezit

- Ideaal als aanvulling op de zonafhankelijke lamellenhoek

- Verhoging van de gebruikersacceptatie door onnodige bewegingen van de zonwering te vermijden

- Decentrale opslag op de motorregeleenheden zorgt voor hoge betrouwbaarheid en lage
belasting van de busleiding

- Voorwaarde voor efficiëntieklasse A en B volgens VDI 3813‑2 en DIN EN 15232

- Mogelijk met: KNX, LonWorks®, BAline

Energie-efficiëntie, comfort, veiligheid en flexibiliteit - dat zijn tegenwoordig de vereisten voor moderne gebouwen. De intelligente WAREMA besturingssystemen voldoen allemaal betrouwbaar aan deze eisen. Hier vindt u uitbreidingen voor het slimme WMS draadloze systeem, waarmee ook wooncomplexen en commerciële gebouwen eenvoudig slimme gebouwen worden.