Energie-efficiëntie, comfort, veiligheid en flexibiliteit - dat zijn tegenwoordig de vereisten voor moderne gebouwen. Een bussysteem voldoet dankzij de intelligente koppeling en automatisering van de ruimte aan deze eisen. Of het nu gaat om een eengezinswoning of een groot project: de oplossingen van WAREMA garanderen een betrouwbare aansturing van de zonwering in het slimme pand.

KNX, LonWorks®, BAline, Modbus of BACnet – Deze technologieën bieden de hoogste flexibiliteit en functionaliteit voor elk project.

Energie-efficiëntie, comfort, veiligheid en flexibiliteit – dat zijn tegenwoordig de vereisten voor moderne gebouwen. En er is een technologie die aan dit alles voldoet: KNX – de wereldwijde norm voor de woning- en gebouwen-automatisering. Alle functies in gebouwen kunnen hiermee comfortabel in netwerken worden ondergebracht en bestuurd. Of het nu gaat om zonwering, licht, airconditioning, verwarming of veiligheidssystemen – Met KNX kunnen al deze verbruikers centraal via een bedieningselement, of zelfs automatisch met intelligente sensoren worden bestuurd.

Deze veelzijdigheid biedt slimme oplossingen voor alle gebouwen en toepassingen.

WAREMA componenten kunnen perfect in KNX netwerken worden geïntegreerd. Op kantoor wordt zonwering en verlichting automatisch aangestuurd. De aan het netwerk aangesloten weercentrale, die ook voor de bediening en parametrering wordt gebruikt, stelt de hiervoor benodigde meteorologische gegevens ter beschikking.

KNX actuatoren voor de besturing van zonweringsaandrijvingen

Bedieningsapparaten voor de handmatige besturing

Sensoren voor de besturing van zonweringsproducten

In de gebouwen-automatisering komen de meest uiteenlopende technologieën bij elkaar. LonWorks® zorgt ervoor, dat uiteenlopende installaties zoals zonwering, verwarming, koeling en ook verlichting probleemloos samenwerken. Dat biedt veelzijdige mogelijkheden: Bij storm worden bijvoorbeeld ramen en buitendeuren gesloten en de zonwering wordt in de beschermpositie gezet – schade en risico's worden hierdoor vermeden. Alle producten met de LonWorks®-norm werken producentonafhankelijk samen. Daardoor profiteert u bij de automatisering van uw project van decennialang beproefde WAREMA-kwaliteit.

  • Toekomstproof door internationale automatiseringsnormen LonWorks®
  • Producentonafhankelijke samenwerking van alle LonWorks® producten
  • Door een flexibele instelling met software is opnieuw bedraden bij veranderde gebruikerseisen overbodig
  • LON® motorregeleenheden voor alle WAREMA producten beschikbaar
  • Individuele instellingen in de LONMSE's maakt gedecentraliseerde, van een centrale onafhankelijke signaalevaluatie en besturing mogelijk

De WAREMA LonWorks® componenten voegen zich perfect in elk LonWorks® netwerk. In het kantoor stuurt u zonwering, verlichting en raamaandrijvingen automatisch aan. Bovendien worden meteorologische gegevens van een met het netwerk verbonden weerstation in het systeem ingevoerd, waar u ook voor externe apparaten compleet terecht kunt. De activeringen van de comfort- en veiligheidsfuncties kunnen aan een groot aantal gebruikstypes en -veranderingen worden aangepast. Dankzij de toepassing van de LonMark® standaards kunnen externe installaties en bovenliggende systemen worden geïntegreerd.

Aanvullende componenten LonWorks®

Actuatoren voor de besturing van 24 V zonweringsaandrijvingen met incrementele encoder

Actuator voor de besturing van 230 V zonweringsaandrijvingen en verbruikers (verlichting)

Actuator voor de besturing van 230 V zonweringsaandrijvingen met of zonder incrementele encoder

Actuator met potentiaalvrije schakeluitgangen voor de besturing van conventionele stuurleiding-besturingssystemen

Actuator voor de besturing van 230 V SMI-zonweringsaandrijvingen

WAREMA BAline flexibiliseert de ruimteautomatisering via een modulaire inzet. De uiteenlopendste verbruikers worden bij behoefte aan de vrij programmeerbare BAline-modules aangesloten en in ruimte-automatiseringseenheden met het gebouwen-automatiseringsnetwerk verbonden. Gebruiksveranderingen en retrofitting zijn met geringe inspanning verbonden. Daarom is BAline een sterke bouwsteen voor variabele en voor de toekomst open gebruiksconcepten in het gebouw.

Moduleerbare besturingssystemen maken de samenvoeging van verschillende vakgebieden in ruimte-automatiseringseenheden mogelijk – op basis van één enkele apparatenfamilie. Het modulaire besturingssysteem WAREMA BAline voldoet aan de eisen om automatiseringseenheden voor ruimtes eenvoudig te plannen, te projecteren en in bedrijf te stellen. Energie-efficiëntie, thermisch en visueel comfort kunnen daardoor vanaf de gevel met elkaar in evenwicht worden gebracht.

PC software voor de realisatie van applicaties en ingebruikname met BAline
 

Hardware voor de realisatie van complexe functie- en automatiseringsprocessen

Aankoppelbare ingangsmodule

Aankoppelbare actuator voor de besturing van DALI-groepen

Aankoppelbare actuator met analoge uitgangen en triac-uitgangen 

Aankoppelbare actuator voor de besturing van 24 V-zonweringsaandrijvingen met toerentalregeling

Aankoppelbare actuator voor het schakelen van potentiaalvrije sterke stroomverbruikers

Aankoppelbare actuator voor het schakelen van zonweringsaandrijvingen en verbruikers

Aankoppelbare actuator met universele ingangen voor het schakelen van 230 V SMI of 24 V SMI LoVo-zonweringsaandrijvingen

Actuator met basismodule LONMCM en SMI-interface voor het schakelen van 230 V SMI-zonweringsaandrijvingen

De WAREMA Modbus actuatoren overtuigen, dankzij het open en van de fabrikant onafhankelijke protocol, door een eenvoudige integratie in ter plaatse bestaande systemen. De besturing via Modbus-commando's geschiedt via een bovenliggende besturing. Met de ingebruikname-tool Modbus studio kunnen Modbus-adressen aan actuatoren worden toegewezen en worden geparametriseerd en geladen. Zo zijn WAREMA Modbus-actuatoren de meest economische oplossing in de gebouwen-automatisering voor zonwering.

PC software voor de realisatie van applicaties en ingebruikname met BAline

Actuator voor centrale en lokale bediening van 24 V zonweringsaandrijvingen met poolomkeerschakeling

Actuator voor het schakelen van 230 V zonweringsaandrijvingen of verbruikers

De geïntegreerde oplossing voor woonhuizen en grote panden: De WAREMA BACnet actuatoren besturen de zonwering direct met positiegegevens, en leveren statusinformatie over positiehoogte, lamellenhoek en beweging van doek of lamellen naar een overkoepelende besturing. Het open protocol kan eenvoudig in een bestaand systeem worden geïntegreerd, en daarmee in een gebouwen-automatisering die meerdere vakgebieden betreft. De WAREMA BACnet actuator voldoet aan de specificatie voor BACnet Application Specific Controller BASC.

Actuator voor de besturing van 230 V zonweringsaandrijvingen

Sensor voor de lichtafhankelijke besturing van zonweringsproducten

Sensor voor de buitentemperatuur- en luchtvochtigheidsafhankelijke besturing van zonweringsproducten

Sensor voor de windrichtingsafhankelijke besturing van zonweringproducten

Sensor voor de lichtafhankelijke besturing van zonweringsproducten

Sensor voor de besturing van zonweringsproducten in afhankelijkheid van de buitentemperatuur

Ideaal voor verblindingsvrij daglicht

- De besturing leidt lamellen precies volgens de stand van de zon

- Cut-off beschrijft de ideale lamellenstand waarbij direct zoninstraling wordt voorkomen, maar toch voldoende diffuus daglicht kan worden gebruikt om de ruimte te verlichten

- Handmatige correctie van de lamellenhoek door de gebruiker komt te vervallen

- Voorwaarde voor efficiëntieklasse A en B volgens VDI 3813‑2 en DIN EN 15232

- Handmatige openzetten via de Cut-Off-hoek door de gebruiker niet mogelijk

Voor elke tijd het juiste licht

- Rekening houden met schaduwen in de omgeving (bijvoorbeeld op binnenplaatsen of door naburige gebouwen)

- Berekening van het schaduwverloop voor elk afzonderlijk raam op elk moment van de dag of het jaar

- De zonwering reageert alsof elk zonweringsproduct een zonnesensor bezit

- Ideaal als aanvulling op de zonafhankelijke lamellenhoek

- Verhoging van de gebruikersacceptatie door onnodige bewegingen van de zonwering te vermijden

- Decentrale opslag op de motorregeleenheden zorgt voor hoge betrouwbaarheid en lage
belasting van de busleiding

- Voorwaarde voor efficiëntieklasse A en B volgens VDI 3813‑2 en DIN EN 15232

- Mogelijk met: KNX, LonWorks®, BAline