Uw tevredenheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. We willen onze diensten en producten voortdurend verbeteren en problemen direct oplossen. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig.

Profiteer van een uitgebreide serviceportfolio bij WAREMA. Beschrijf uw verzoek aan ons.

Er is sprake van een reclamatie, als de goederen of diensten waarop de reclamatie betrekking heeft, gebreken vertonen - dat wil zeggen dat bepaalde gegarandeerde of te verwachten eigenschappen niet aanwezig zijn. Ook garantie-/waarborggevallen vallen hier onder. Uw eerste contactpersoon is de speciaalzaak waar u het product aangeschaft heeft. Naar Speciaalzaak zoeken

Een klacht is altijd aan de orde, als het niet om een reclamatie gaat. Het biedt u de mogelijkheid om uw ongenoegen aan WAREMA kenbaar te maken. Een klacht bevat uw mening en ervaring over producten of diensten die gerelateerd zijn aan WAREMA - het hoeft niet gerelateerd te zijn aan een bestelling. Gelieve het onderstaande contactformulier te gebruiken voor uw klacht. Voor productklachten of reparatieverzoeken - zoals hierboven beschreven - kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw plaatselijke speciaalzaak.